سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کامران دانشجو – دانشگاه علم و صنعت دانشکده مکانیک تهران نارمک
مجید بختیاری –
محمد رحیم زاده –

چکیده:

میدان فشار القا شده به سیال قرارگرفته در بین یک پوسته جدازنازک تقویت شده و غوطه ور درسیال و هسته صلب هم مرکز مورد مطالعه قرارگرفته است هسته صلب مانند پوسته جدارنازک دارای مقطع دایره ای می باشد سیال مابین پوسته استوانه ای و هسته صلب و همچنین سیال اطراف پوسته استوانه ای بصورت ایده آل فرض شده است همچنین چگونگی تاثیر شعاع هسته صلب برمیدان فشار سیال و رفتار دینامیکی استوانه جدار نازک موردمطالعه قرارمیگیرد برای پوسته تقویت شده درجهت محیطی از معادلات پوسته استوانهای ارتوتروپیک استفاده شدها ست با فرض طویل بودن استوانه محاسبات را درحالت کرنش صفحه ای انجام شدها ست حل مساله با بردن معادلات به فضای لاپلاس بدست آوردن پاسخ در حوزه لاپلاس و سپس برگرداندن به حوزه زمان انجام شده است.