سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرعلی پورمحمد – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی ن
محمد بخشی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی نوشیرو
حمیدرضا محمدی دانیالی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی نوشیر

چکیده:

دراین تحقیق، فرایند حدیده کاری پیشرو سرد بوسیله نرم افزار اجزای محدود ANSYS شبیه سازی شده است. مراحل شبیه سازی شامل شناسایی المانهای لازم، تعریف شرایط مرزی، شناسایی مواد، مدل سازی و پارامترهای مربوط به آن می باشد. نتایج پیش بینی شده از شبیه سازی با نتایج تجربی بدست آمده درتحقیقی دیگر مقایسه گردیده و نشان داده شده است که مطابقت مطلوبی بین نتاج وجود دارد. همچنین، چند نوع پروفیل قالب، علاوه بر قالب مخروطی، مدل سازی شده و منحنی های نیرو بر حسب تغییر مکان سنبه برای آنها بدست آمده است. نتایج بدست آمده نشان داده است که هندسه قالب تاثیر قابل توجهی بر نیرو و انرژی شکل دهی دارد.