سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر بحرینی –

چکیده:

با توجه به خصوصی شدن شرکتهای توزیع برق ، کمبود نقدینگی تیدیل به یکی از مهمترین مسائل این شرکتها شده است . نقدینگی در شرکتهای توزیع برق که زیرمجموعه ای از شرکتهای برق منطقه ای و وزارت نیرو می باشند به طور تنگاتنگی تابع وصول مطالبات می باشد که می تواند سرمایه گذاریهای شرکت را تحت الشعاع قرار دهد .
در این مقاله ، نظر به اینکه طی بررسیهای به عمل آمده ارتباط معنی داری بین مانده بدهی مشترکان و حجم سرمایه گذاری شرکت بدست نیامد ، سعی گردید اثر کاهش وصول مطالبات شرکت بر نسبتهای نقدینگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که نتایج حاصل نشان از بدترشدن وضعیت مالی شرکت که می تواند به نوعی اثر کاهش وصول مطالبات را در پرداختهای برق منطقه ای به شرکت توزیع بیان نماید، نشان می دهد