سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نیما کصلح – اداره کل تحقیق و توسعه معاونت نیرو محرکه شرکت ایران خودرو
سید شاهین عذبی –

چکیده:

میدان جریان سیال در سیلندر موتورهای احتراق داخلی یکی از مهمترین عوامل در کنترل فرایند احتراق و در نتیجه بهبود عملکرد موتور است. بنابراین درک صحیح از میدانهای جریان ایجاد شده در داخل سیلندر در طی فرایند مکش یکی از عوامل موثر در طراحی بهینه موتورهایی با عملکرد مناسب، میزان مصرف سوخت و آلایندگی کمتر است.
در این مقاله ساختار جریانهای ایجاد شده در داخل سیلندر موتور احتراق داخلی در طی فرایند مکش با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و نیز نتایج به دست آمده از یک مدل تحلیل چند بعدی جریان بررسی گردیده است. در ابتدا میدان جریان سیال در یک موتور چهار سوپاپه در وضعیت های مختلف سوپاپهای ورودی و در طی فرایند مکش با بکارگیری روش مشابه سازی میدان جریان سیال با استفاده از جریان آب (Water Analog) و بررسی تصاویر به دست آمده از روش ردگیری و سرعت سنجی ذرات (PTV (Particle Tracing Velocimetry بررسی شده است. سپس با استفاده از نتایج به دست آمده از یک مدل تحلیل چند بعدی جریان نیز نحو تاثیر وضعیت های مختلف سوپاپ ورودی بر جریانای ایجاد شده در داخل سیلندر در طی فرایند مکش در یک موتور چهار سوپاپه بررسی می گردد.