سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مجید صوفی – استادیار آبخیزداری و معاون پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
اسماعیل سهیلی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، گروه آبخیزداری و علوم در
سیدحمیدرضا صادقی – استادیار و مدیر گروه آبخیزداری، گروه آبخیزداری و علوم دریائی، دانشگاه

چکیده:

خصوصیات خاک از مهمترین عوامل موثر در ایجاد و گسترش فرسایش تونلی است . وجود اراضی لخت و فقیر از نظر پوشش گیاهی، مراتع تخریب یافته، نفوذ پذیری کمتر لایه زیر سطحی و
تجمع املاح مخصوص اٌ سدیم در لایه تحتانی بعنوان عوامل موثر در گسترش تونل ها توسط بسیاری از محققین نام برده شده است ( ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ). مناطق مورد مطالعه شامل دو منطقه از توابع شهرستان لامرد با ۲۵ درجه و ۸۱ دقیقه تا ۴۵ درجه طول شرقی و ۷۲ درجه و ۳ دقیقه تا ۷۲ درجه و ۹۴ دقیقه عرض شمالی در جنوب استان فارس قرار دارند . این شهرستان دارای اقلیم گرم و خشک و متوسط بارش ۲ / ۸۶۲ میلیمتر است .