سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

ماشاا… سعیدیان – عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا عطاران کاخکی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گرایش راه و ترابری دانشگاه فردوسی مشهد
` –

چکیده:

این مطالعه به بررسی تاثیر ویژگیهایی از قبیل متوسط ترافیک روزانه، عرض خط، تعداد خطوط و سایر مشخصات مسیر روی فراوانی وقوع تصادفات براساس تحقیقات گذشته می پردازد. وجود ترافیک زیاد و یا عدم تقسیم بندی خیابانها از جمله عواملی هستند که نگرانی درباره فراوانی تصادفات را افزایش می دهند. بنابراین، شناسایی این ویژگیها بخصوص در مناطق شهری که فراوانی تصادفات زیاد است، می تواند به مدیریت شهری در جلوگیری و کاهش تصادفات کمک کند. به عنوان مثال، در تحقیق که توسط Greibe انجام گردید، مشخص شد که AADT مهمترین متغیر تاثیرگذار بر فراوانی تصادفات می باشد، بطوریکه تعداد تصادفات با توان افزایشی۱/۰-۰/۸ با AADT مرتبط است، و یا قطعات راه که فقط یک خط دارند، نسبت به قطعات راه با دو خط یا بیشتر تصادفات بیشتری از وسایل نقلیه را دارا هستند(Greibe,2003)