سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم عباسی – دانشگاه گیلان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
نادر شعبانی پور – دانشگاه گیلان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

چکیده:

تحقیق حاضر تاثیریک پیش برنده رشد را در گذر از مجاری گوارشی و سیستم دفعی دنبال نمود . به منظور تشخیص مسیر خروج روکسارزون از بدن ماهی، روش کانوله گذاری در داخل مثانه، جهت جمع آوری نمونه ادرار ماهی انتخاب گردید . برای کانوله گذاری از فولی هایی در اندازه های مختلف استفاده شد که جهت مناسب سازی ابتدای فولی با مثانه و جمع آوری مداوم ادرار در زمان های معین، تغییراتی در فولی ها صورت گرفت . سپس مقدار روکسارزون مورد نظر، به صورت محلول به ماهی خورانده شد . شناسایی روکسارزون موجود در نمونه های ادرار ماهی توسط دستگاه HPLC صورت گرفت . همچنین به منظور بررسی تاثیر روکسارزون بر کبد و کلیه، مقاطعی به منظور مطالعه با فتی تهیه شد . در کانوله گذاری انجام شده، ماهی بطورمعمول شنا کرده و فعالیت طبیعی خود را داشت . در بررسی حاضر روکسارزون بدون تغییر در ادراریافته شد، تغییرات مشاهده شده در بافت کبد و کلیه ماهی کپور نیز نشان دهنده تاثیر این ترکیب آرسنیک دار آلی بر این اندام ها بوده و با توجه به حضور روکسارزون در ادرار، گذر روکسارزون از کلیه ها ثابت شد