سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دکترحسن ذوقی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد حسین فیروزجائیان – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

امروزه با توجه به افزایش تعداد اتومبیلها و افراد دارای گواهینامه و به تبع آن افزایش تعداد تصادفات رانندگی، توجه بهحالات و رفتار شخصی رانندگان، نقش مهمی را در شناخت عوامل تصادفات در جاده ها ایفا می کند. حالات روحی و جسمی راننده یکی از عوامل مهم وقوع تصادف می باشد و بررسی و تحلیل رفتار ترافیکی رانندگان، در تحلیل نحوه بروز تصادفات و ارائه راه حلهای منجر به کاهش تصادف، بسیار موثر می باشد. با توجه به آمار رو به افزایش افراد مسن دارای گواهینامه و بروز مشکلات جسمی و روحی متناسب با افزایشسن در آنها، این گروه سنی اولین و بهترینگزینه برای تحلیل و بررسی رفتار ترافیکی می باشند تا با ارائه راهکارهایی به اصلاح رفتار ترافیکی آنها منتج شده و روند افزایشی ریسک پذیری آنها در وقوع تصادفات کنترل گردد. این مقاله درصدد است تا به رفتار ترافیکی و همچنین مشکلات پیش روی افراد مسن در رانندگی اشاره کند و با بررسی آمارهای تصادفات به نقش سن در چگونگی رفتار ترافیکی و وقوع تصادف و ایجاد تلفات بپردازد و برای افزایش ایمنی ترافیکی آنها راه حلهایی اراده دهد.