سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزین یغمایی – عضو هیات علمی دانشگاه سمنان – دانشکده مهندسی – گروه برق

چکیده:

مسائل برنامه ریزی و زمانبندی از جمله مسائل پیچیده همراه با محدودیتهای متنوع هستند. از سویی دیگر الگوریتمهای ژنتیک ابزاری مناسب در زمینه یافتن جوابهای قابل قبول و نزدیک به بهینه در مسائل برنامه ریزی محسوب میشوند. این مقاله، از الگوریتمهای ژنتیک جهت حل مساله برنامه ریزی دروس دانشکده استفاده کرده است. برنامه ریزیهای درسی با توجه به محدودیتهای متعدد حاصل از نوع دروس, اساتید و دانشجویان از جمله مسائل بسیار پیچیده هستند که حل آنها میتواند در موارد متعددی به کار آید. بررسیهای ما نشان داده است که جهت یافتن جوابی قابل قبول باید محدودیتهای اصلی را لزوما رعایت کرده و در زمینه تنظیم سایر محدودیتها از مکانیسم تصادفی الگوریتمهای ژنتیک استفاده کرد. نتایج پیاده سازی, توانایی این روش در حل مسائل پیچیده را نمایش میدهد.