سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود رحمتی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید مدرس – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدجواد هاشمی – دانشکده فنی آبادان ، دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

بررسی فرآیند جذب الکان های خطی عملا دشوار و زمان بر است . بنابراین از روش های شبیه سازی مولکولی برای تخمین خواص جذب آنها ، استفاده می شود . نتایج حاصل از شبیه سازی مولکولی تحت تاثیر پارامترهای مختلفی است . تاثیر پارامترهای تابع پتانسیل لنارد جونز بر مقدار جذب دما ثابت آلکان های خطی کوتاه (C1-C4) در نانو زئولیت با ساختار MFI توسط روش مونت کارلو (Grand Canonical Monte Carlo Simulations) به همراه روش وضعیت جهت دار مونت کارلو (The Configurational Bias Carlo) در دمای ۳۰۰ درجه کلوین و فشارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . مطابقت بسیار خوبی بین نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی موجود وجود دارد . برای آلکان های خطی خالص ، محدوده ی خواص جذب در صفر تابع خطی از تعداد کربن ها می باشد . که این امکان تخمین خواص جذب را در آلکان های بلند فرآهم می کند . نتایج نشان می دهد که در فشار های پایین ، آلکان های بلند مقدار جذب سطحی یبشتری نسبت به آلکان های کوتاه دارند و در فشار بالا آلکان های کوتاه بیشترین مقدار جذب را خواهند داشت .