سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید عباسی چیانه – دانشجوی کارشناسی ارشد
سارا ملاداودی – دانشجوی کارشناسی
حمیدرضا مداح حسینی – عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق کامپوزیتAl-Al3Tiبه روش متالورژی پودر با اختلاط پودرهای آلومینیوم و تیتانیوم خالصو سپس فشرده سازی و تفجوشی این مخلوط, تولید شده و تاثیر پارامترهای مختلف تولید از جمله دما و زمان تفجوشی و اندازه پودر اولیه بر ریزساختار این کامپوزیت مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصله مبین این مطلب است که در دماهای پایین ترکیب بین فلزی مورد نظر تولید نمیشود و حداقل زمان لازم برای ایجاد ترکیبات دلخواه ۵ ساعتدر دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد میباشد.