سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود فرزین بیلندی – دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده مهندسی – دانش
زهرا جمیلی شیروان – دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده مهندسی – دانش
سید عبدالکریم سجادی – استادیار، گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده مهندسی -دانشگاه فردوس
ابراهیم ظهور وحید کریمی – کارشناس آموزشی، گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده مهندسی – دانشگاه

چکیده:

چدنهای سفید پرکروم دارای کاربردهای فراوانی از جمله ساخت پره های دستگاه شات بلاست، پوسته پمپهای سیمان،گلوله های آسیاب و … می باشند که این به دلیل مقاومت به سایش بالای آنهاست . در این پژوهش هدف به دست آوردن پارامترهای مناسب تولید پره های دستگاه شات بلاست با ویژگیهای مطلوب از جنس چدنهای سفید پرکروم می باشد . آلیاژسازی در داخل کوره القائی با فرکانس متوسط و با استفاده از مواد اولیه ای چون شمش چدن، فروکروم، فرومولیبدن، و گرافیت با ترکیب مشخص انجام گرفت . برای بررس ی تاثیر متغیرهای انجماد، ذوب ریزی نمونه ها در ماسه خشک و ماسهCO2 و در شرایط مبرددار و بدون مبرد صورت پذیرفت . متالوگرافی نمونه ها نیز با میکروسکوپ نوری و الکترونی SEM انجام شد . در این تحقیق نشان داده شده است که با افزایش سرعت سرد کردن در حین انجماد، امکان ایجاد حفراتانقباضی بیشتر می شود . رفع این حفرات با ایجاد تغییراتی در سیستم راهگاهی از جمله نتایج این کار پژوهشی می باشد