سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امید فروغ – کارشناس ارشد مهندسی معدن، موسسه مهندسین مشاور ساحل، قرارگاه سازندگ
جعفر حسن پور – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، موسسه مهندسین مشاور ساحل، قرارگاه

چکیده:

بکارگیری رودهدر برای حفاری تونل در سنگ با مشکلات و محدودیتهای خاصی همراه است. به همین دلیل ارزیابی دقیق شرایط زمین شناسی و خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ برای تخمین راندمان حفاری و فرسایش مته، اهمیت زیادی پیدا می کند. در هر پروژه به منظور انتخاب رودهدر مناسب، معمولا تحقیقاتی در زمینه پیش بینی راندمان حفاری، فرسایش ابزار و هزینه های راهبری ماشین انجام می شود، اما همواره تنوع شرایط زمین شـناسی و تغییرات غیر قابل پیش بینی پارامترهـای توده سنگ در طول مسیر تونل باعث کاهش راندمان و بعضاً توقف حفاری توسط رودهدر می شود. از جمله این عوامل می توان به تغییرات ناگهانی مقاومت سنگ، تناوب لایه های سخت و نرم، درصد بالای کوارتز در سنگ و وجود آب زیرزمینی اشاره نمود. در این مقاله با استفاده از تجارب به دست آمده از چند پروژه داخلی و خارجی، پارامترهای زمین شناسی موثر بر راندمان رودهدر که لازمست در مطالعات اولیه به آنها توجه شود، بررسی شده است.