سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم اسفندانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تهران
حسین بهمنیار – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
سیدجابر صفدری – استادیار دانشگاه سمنان و عضو هیات علمی سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

در این مقاله به بررسی اثر پارامترهای مختلف عملیاتی از قبیل فرکانس ، دامنه ضربه و کشش بین فازی بر روی دبی های نقطه طغیان در ستونهای ضربه ای سینی دار پرداخته شده است. با کاهش کشش بین فازی و افزایش هر کدام از پارامترهای دیگر، طغیان در دبی های پایین تر فاز پراکنده اتفاق می افتد که نشان دهنده شکست قطرات و در نتیجه افزایش هلدآب در اثر افزایش این پارامترها ، میباشد. همچنین در شرایط دامنه و فرکانس ثابت با افزایش نسبت دبی حجمی فاز پیوسته به فاز پراکنده در نقطه طغیان Throughput کلی افزایش می یابد. در انتها داده های آزمایشگاهی با مقادیر حاصل از روابطتجربی McAllister مقایسه شده است