سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن شیخی – دانشگاه تربیت مدرس تهران
فرشید مالک – دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد جواد ترکمنی – آزمایشگاه ملی علوم و فنون لیزر تهران
محمد جواد حامدی – آزمایشگاه ملی علوم و فنون لیزر تهران

چکیده:

در این مقاله اثر پارامترهای فرایند جوشکاری آلومنیوم آلیاژی ۲۰۲۴ با استفاده از لیزر پالسی بر روی ابعاد حوضچه جوش مورد بررسی قرار گرفته است . تاثیر دو پارامتر انرژی پالس و قله توان بر روی عمق و عرض حوضچه و همچنین تغییر حالت جوشکاری از هدایتی به سوراخ کلیدی بررسی و با هم مقایسه شده است . نتایج نشان داد که هر دو پارامتر انرژی پالس و قله توان در تغییر حالت جوشکاری اثر دارند . همچنین افزایش همپوشانی پالسها سبب افزایش ابعاد حوضچه میشود که اثرآن کمتر از قله توان و انرژی پالس است . با تغییر فاصله لیزر از سطح نمونه به علت تغییر چگالی توان نیز تغییر در حالت جوشکاری رخ میدهد.