سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید ایزدان – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی-موسسه کامپوزیت ایران
علیرضا میر حبیبی – عضو هییت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی-دانشگاه علم و صنعت ایرا
حسین عربی – عضو هییت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایرا
علیرضا انیسی – کارشناس مهندسی مواد-پژوهشکده صنایع رنگ ایران

چکیده:

کامپوزیت های مس-گرافیت عمدتا به عنوان جاروبک های کربنی در موتور های الکتریکی استفاده می شوند.کامپوزیت مس-گرافیت مورد نظر در این تحقیق cu-35wt%Grمیباشد که به روش متالوژی پودر تهیه شده است.برای ساخت این کامپوزیت از پودر مس دندریتی پ.در گرافیت پولکی شکل و یک رزین فنولیک ،به عنوان مواد اولیه استفاده شده است.هدف از انجام این تحقیق بررسی رفتار تغییرات دانسیته و تغییرات ابعادی نمونه ها با تغییر پارامترها همچون فشار پرس و دمای زینترینگ(sintering)بوده است،که با اعمال این تغییرات خواص فیزیکی کامپوزیت فوق مورد مطالعه قرار گرفت.تحقیقات انجام شده نشان داد که پارامترهای آماده سازی و فراوری نمونه های اولیه تاثیر زیادی در خواص فیزیکی آنها دارد.