سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهزاد محمودی – گروه خوردگی و حفاظت از مواد دانشگاه تربیت مدرس تهران
علیرضا صبور روح اقدم – گروه خوردگی و حفاظت از مواد دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدجواد ترکمنی – گروه فرآوری مواد با لیزر شرکت پایا پرتو

چکیده:

لیزر به عنوان یک چشمه پر حرارتی پر شدت قابل کنترل می تواند موجب استحاله سریع فولادها شود .گرم کردن سریع توسط لیزر و سرد شدن سریع خود قطعه موجب می شود تا سطح قطعه به صورت موضعی با صرف انرژی ورودی اندک سخت گردد.هدف این مقاله بررسی تاثیر پارامترهای مختلف لیزر Nd:YAG تپی بر ویژگیها و نمایه سختی و مشاهده ریز ساختار سطح سخت شده فولاد ۴۲۰ AISI با لیزر می باشد.پارامترهای موثر بر این فرایند در لیزرهای تپی شامل توان متوسط،عرض تپ،بسامد و قطر لکه می باشند.در شرایط بهینه حاصل از این تحقیق سختی سطح تا ۲،۵ برابر حالت آتیل همین فولاد یا %۹۰حدااکثر سختی کوره ای افزایش یافته است.