سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد رضا زمانزاد قویدل – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – استادیار دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق پوششهای نسکل نانو کریستالی با روش رسوب الکتریکی توسط حمام واتز در دانسیته جریان های پوشش دهی مختلف و برروی زیر لایه مسی تولید شد ومورد بررسی قرار گرفت.با استفاده از الگوی پراش اشعه ایکس بافت و اندازه دانه های پوششهای حاصل تعیین شد و مشخص گردید که با کاهش دانسیته جریان پوشش دهی اندازه دانه های این پوششها از ۳۰ نانومتر به ۸ نانومتر کاهش میابد همچنین بافت پوشش از ۲۰۰ به ۲۲۰ تغییر میکند این مطلب منجر به تغییر در دانسیته جریان پاسیواسیون میشود.نرخ خوردگی این پوشش ها در محلول NaCl 3/5% توسط آزمون پلاریزاسیون تافل مورد بررسی قرار گرفت.تمامی پوشش های نیکل در این محلول از خود رفتار اکتیو-پاسیو نشان دادند و مشخص گردید که نرخ خوردگی و دانسیته جریان پاسیواسیون با کاهش در اندازه دانه های افزایش و پتانسیل شکست فیلم پاسیو کاهش میابند.