سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالقاسم عطایی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
سعید حشمتی منش – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
غلامرضا خیاطی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواددانشگاه تهران
سعید شیبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواددانشگاه تهران

چکیده:

علیرغم وجود معادن غنی کرومیت در کشور و تولید فروکروم پرکربن از آن، فروکروم کم کربن موردنیاز صنایع فولاد آلیاژی از خارج وارد می شود و مطالعات سیستماتیکی در خصوص امکان تهیه فروکروم کم کربن انجام نشده است . در این تحقیق تولید فروکروم کم کربن با استفاده از کنسانتره کرومیت وفروکروم پرکربن شرکت فاریاب به روش احیاء حالت جامدSimplex) بررسی شده است . در روش فوق، کربن موجود در فروکروم پرکربن باعث احیای کرومیت شده و کروم فلزی آزاد شده واردفروکروم می شود و گازCO تولید شده تحت سیستم خلاء اعمالی از محیط واکنش خارج می شود . در این مقاله تاثیر پارامترهای مهم فرآیند نظیر آسیا کردن مخلو ط مواد اولیه، خلاء، زمان و دمای احیاء بر درجه احیا و مشخصات فازی محصولات بررسی شده است . نتایج به دست آمده نشان می دهد که درجه احیا و لذا کاهش مقدار کربن فروکروم به مقدار زیادی تابع دمای احیا بوده همچنین افزایش زمان و خلاء عملیاتی باعث افزایش درجه احیا می شود. استفاده از آسیا برای مخلوط کردن مواد اولیه تاثیر منفی بر روند احیاء دارد و بر اساس نتایج بدست آمده امکان کاه ش درصد کربن فروکروم به زیر ۱ درصد وجود دارد.