سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوید حاجی سیدی – کارشناس ارشد فیزیک دریا، مهندسین مشاور طرح نواندیشان
وحید چگینی – دکتری مهندسی ساحل و سازه های دریایی مرکز تحقیقات تحقیقات حفاظت خاک و آ
محمدرضا بنادرزاده ماهانی – کارشناس ارشد فیزیک دریا مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

موج شکن سازه ای است که در برابر امواج دریا مقاومت کرده و محیطی امن برای کشتیرانی و لنگرگاهها بوجود می آورد. یکی از متداولترین انواع موج شکن ها، موج شکن های توده سنگی (یا سنگریزه ای) می باشد. موج شکن های توده سنگی را با توجه به واکنش آن ها نسبت به طوفان طرح، می توان به حالت پایدار پویا (شکل پذیر) و پایدار ایستا طراحی نمود. طراحی موج شکن های شکل پذیر بر مبنای پایداری دراز مدت سازه تحت تاثیر موج طرح صورت می گیرد. یعنی آنکه شکل هندسی سازه پی از برخورد امواج دریا تغییر شکل داده تا نیم رخ آن به حالت پایدار نهایی برسد.
موج شکن های شکل پذیر بعلت استفاده از دانه بندی عریض تر، استفاده بهینه از خروجی واقعی معدن، بکارگیری ماشین آلات ویژه کمتر و کاهش زمان ساخت و هزینه های اجرایی کمتر نسبت به موج شکن های توده سنگی سنتی (پایدار ایستا) موجب گردیده است در چند دهه اخیر طراحی و احداث آن در کشورهای در حال توسعه بخصوص کشورمان مورد توجه ویژه ای قرار گیرد. از آنجایی که عموما محققان به پایداری موج شکن های شکل پذیر و توصیف نیم رخ آن پرداخته اند. تاکنون از عملکرد هیدرولیکی و سازه ای اینگونه از موج شکن ها تحلیل دقیق و جامعی وجود ندارد. بدین منظور با توجه به افزایش استفاده از این گونه سازه ها در ایران و در نتیجه نیاز مبرم و روز افزون کشور به تحقیق در این زمینه، تحقیق حاضر به بررسی اثر پارامترهای موج بر روی بازتاب امواج از موج شکن سکویی با استفاده از روش مدل فیزیکی پرداخته است که هدف از آن بررسی کیفی و کمی از عملکرد هیدرولیکی سازه و ارائه روابط و نمودارهای تجربی ساده ای است که طراح بتواند بر اساس آنها رفتار بازتاب موج را پیش بینی نماید.