سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مونا معیری – شرکت نفت و گاز پارس
محسن افرازه – شرکت نفت و گاز پارس
آرین اشراقی – شرکت نفت و گاز پارس

چکیده:

هدف ازاین پژوهش بررسی رفتارخوردگی – فرسایش خطوط لوله واحدبالاسری پالایشگاه می باشد فلزات وسایرموادموجوددریک پالایشگاه وواحدهای پتروشیمی درشرایط غیرعادی ازجریان سیال کاهش وزن زیادی را به نمایش میگذارند اسیب موجوددرنتیجه ترکیبی ازاثرسرعت سیال فاکتورمکانیکی و خوردگی فاکتورهای الکتروشیمیایی به عنوان خوردگی فرسایشی شناخته میشود دراین پژوهش با استفاده ازیک لوپ خوردگی Corrosion rack به بررسی تاثیر سرعت سیال فاکتورمکانیکی بررفتارخوردگی کوپنها پرداخته شدها ست نتایج حاصله نشان میدهد استفاده ازلوپ جریان موجب نزدیکی نرخهای بدست امده درشرایط ازمایشگاهی با نرخ های واقعی میشود افزایش درنرخ جریان و تغییر مدل جریان ازحالت ارام به متلاطم و ایجادشیبهای رو به بالا موجب افزایش نرخ خوردگی میگردد