سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی سمنانی رهبر – دانشگاه امام حسین(ع)-دانشکده فنی مهندسی – گروه مهندسی شیمی
سیدعلیرضا تاج زاده – دانشگاه امام حسین(ع)-دانشکده فنی مهندسی – گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله تاثیر پارامترهای مختلف مانند فشار و قطر نازل در خشک کن پاششی بر روی کیفیت پودر حاصل در صنعت شوینده مورد بررسی قرار می گیرد و معیاری برای بیان کیفیت پودر ارائه می شود . نتایج بررسی ها نشان می دهد که تغییر فشار می تواند سبب تغییر مشخصی در قطر قطرات پاشیده شده در خشک کن شود و از سوی دیگر به تخلخل بیشتر پودر حا صل از خشک شدن منجر شده و سبب ارتقاء کیفیت محصول خواهد شد که این افزایش کیفیت، خودانحلال بیشتر پودر، جلوگیری از کلوخه شدن و دستیابی به دانسیته توده ای مناسب و یکنواخت را در پی خواهد داشت.