سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود اولی پور – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا فلاحت – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در هنگام طراحی دیوار حائل، باید ابعاد اولیه ای برای آن حدس زده شود و با انجام کنترلهای پایداری این ابعاد باید انقدر تغییر یابد تاشرایط مناسب حاصل گردد. در شرایط دینامیکی رفتار این دیواره ها به مشخصات هندسی و مکانیکی خاک و دیوار، اثرات اندر کنش خاک و دیوار و همچنین طبیعت حرکات ورودی به عنوان عوامل دینامیکی بستگی دارد. در این مقاله تاثیر پارامترهای هندسی نظیر ، ارتفاع، عرض ، پنجه ، ضخامت و موقعیت کلید برشی درپاسخ دینامیکی و فشار آب حفره ای در پنجه با استفاده از نرم افزار المان محدود plaxisv8,2 تحت اثر زلزله upland 1990 بررسی شده است. بدین منظور برای دیوار حائل طره ای رفتار بصورت الاستیک و برای خاک مدل الاستوپلاستیک موهر- کولمب در نظر گرفته شده است. مرزهای جاذب انر ژی نیز در طرفین توده خاک به منظور ارضاء شرایط جذبی انرژی ناشی از امواج فشاری و برشی در مدل بکار برده شده است.