سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمدرضا صیادی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم اژدری شبستری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
مهرداد حیدری – عضو هیئت علمی

چکیده:

مدلسازی کانسار از مقدمات اصلی براورد ذخیره می باشد مدلسازی کانسارها غالبا طی دو فرایند مدلسازی هندسی و مدلسازی عیاری با استفاده از الگوریتم ها و روشهای مختلف صورت می گیرد از عمده روشهای به کاررفته دراین فرایندها استفاده از روشهای زمین آماری برای درون یابی می باشد. تخمین زمین آماری به روش کریجینگ وابسته به پارامترهای مدل برازش شده بر واریوگرام تجربی می باشد. با توجه به تئوری مدلسازی و نرم افزار مورد استفاده و همچنین قضاوتهای مهندسی کاربر چالشهای متعددی می تواند در خلال مدلسازی به وجود آید.