سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فتح اله امی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی حسینعلی پور – استادیار دانشگاه علم و صنعت
احسان موحدنژاد – کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین مصباحی – هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده:

در این مقاله تاثیر تعدادی از پارامترهای پاشش سوخت بر عملکرد موتورهای انژکتوری با پاشش چند نقطه ای مورد مطالعه قرار گرفته است . به این منظور موتور ) XU7JP-L3 مورد استفاده در خودرو سمند و پژو ) از ورودی هوا تا خروجی گاز از اگزوز با استفاده از یککد یک بعدی دینامیک سیال (Wave) شبیه سازی شده است . دقت مدلسازی با استفاده از داده های حاصل از تست گرم موتور تایید شده و تطابق زیادی را با داده های واقعی موتور نشان می دهد . در نهایت تاثیر دما و فشار سوخت در پشت انژکتور بر عملکرد موتور و میزان مصرف سوخت مورد بررسی قرار گرفته است . بر اساس نتایج بدست آمده، راندمان حجمی و گشتاور در سرعتهای میانی تا شرایط دما و فشار خاصی افزایش یافته و پس از آن مجددا کاهش می یابند . همچنین در سرعتهای بالا تاثیر پارامترهای ذکر شده کمتر می شود .