سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد جهازی – استادیار گروه مهندسی مواد دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
احد صمدی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

تاثیر سیکلهای آستنیته کردن سریع و سپس کوئنچ با هوای مرطوب ازطریق عملیات سختکاری شعله ای روی تسمه های فولادی AISI4130 مورد مطالعه قرارگرفت شرایط ذکر شده منطبق با شرایط کارکرد خاصی بود که این فولاد ها متعاقبا تحت آنها قرار میگیرند ازمایشها با هدف بدست آوردن بهترین ترکیب استحکام – چقرمگی و جوش پذیری ازطریق ایجادریزساختارمناسب که با کنترل شرایط آستنیته کردن و درصورت نیاز تمپرحاصل میگردد انجام شدند بدلیل اعمال سیکلهای سریع استنیته کردن و برای اطمینان ازاستنیته شدن کامل تسمه ها ازدرجه حرارتهای ۹۵۰و۱۰۰۰و۱۰۵۰ درجه سانتیگراد که بیشتر ازدرجه حرارت معمول برای فولاد موردنظر است استفاده شد نمونه ها پس ازعملیات سخت کاری تحت عملیات تمپر دردرجه حرارتهای مختلف قرارگرفتند مطالعات متالورگرافی نمونه ها به کمک دستگاه میکروسکوپ نوری و الکترونی SEM و بررسی خواص مکانیکی فولاد ازطریق ازمایشهای کشش ضریب و سختی انجام گرفت بااعمال سیکلهای حرارتی فوق ضمن مشاهده ریزساختارظریف ازنظر دانه بندی استنیت اولیه و ریزساختارهای بعدازانجام عملیات حرارتی تاثیر میزان رطوبت هوای مرطوب برتغییرات آن و بر خواص مکانیکی مشخص گردید نتایج بدست آمده نشن میدهد که بهترین ترکیب استحکام و چقرمگی پس ازکئونچ با هوای مرطوب بارطوبت ۱۲۰درصد حاصل میگردد ریزساختار بدست آمده دراین حالت ریزساختار فریتی بینینتی می باشد که جوش پذیری خوبی نیز ازخود نشان میدهد