سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد ایازی – کارشناس ارشد فتوگرامتری سازمان نقشه برداری کشور- مدیریت نقشه برداری خ

چکیده:

در این پروژه ابتدا خطاهای سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده ازچند روش تاثیر این خطاها برآورد گردیده است.اتفاده از تبدیل پروژکتور ۸ پارامتری همراه با پارامترهای (Bopp, Krauss 1978)Self Calibration و استفاده از معادلات شرط هم صفحه ای (FIAG 1975) ، از جمله روشهایی هستند که برای برآورد تاثیرپارامترهاس Self Calibration مورد مطالعه قرار گرفته اند. در مرحله اجرائی پروژه پس از قرائت مختصات عکسی و زمینی نقاط با دقت بالا ، تاثیر پارامتر Self Calibration در تبدیل پروژکتور ۸ پارامتری عملا برآورد گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد که در این پروژه خاص با توجه به دقتهای مورد نظر و ویژگی دوربین و نحوه عکسبرداری ، با بکارگیری معادلات پروژکتور ۸ پارامتری و دخالت پارامتری Self Calibration، می توان مختصات زمینی را با دقت بیشتری استخراج نمود. و در ادامه این پروژه تاثیر پارامترهای Self Calibration با بکارگیری روش چند جمله ای نیز مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که خواهیم دید، در این روش دخالت پارامترهای مذکور نتایج مطلوبی را بدنبال نخواهد داشت.