سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اشکان دانش مسلک – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی، دانشگاه تربیت مدرس
محمود علی اف خضرایی – کارشناس ارشد خوردگی، دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبور روح اقدم – استادیار گروه خوردگی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرآیند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی پالسی جهت بهبود خواص سطحی آلیاژ آلومینیوم سری ۶xxx در الکترولیت قلیایی رقیق در رمان ها و فرکانس های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. مقاومت به خوردگی پوشش های بدست آمده تحت شرایط یکسان توسط تست های پلاریزاسیون پتانشیوداینامیک بررسی گردید.
برای مشاهده ریزساختار و فصل مشترک فلز/ پوشش، از میکروسکوپ الکترونی (SEM) استفاده شد. بررسی ها بیانگر آن است که پوشش های Al2O3 ایجاد شده به روش PEO، دارای شبکه ای از حفره و ترک بوده، همچنین ساختار لایه ی اکسیدی و نرخ رشد آن به شدت وابسته به مدت زمان انجام فرآیند می باشد و با افزایش زمان، افزایش می یابد. تراکم پوشش حاصل تحت تاثیر فرکانس پالس های اعمالی بوده و با افزایش فرکانس، لایه ی اکسیدی متراکم تر شد.