سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرجان تمیز بختیاری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس نادری فر – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهرام دبیر – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله به بررسی تاثیر پارامتر های مختلف در جداسازی ذرات معلق دیزل از امولسیون دیزل/آب بااستفاده از شناورسازی و منعقدکننده های پلی الکترولیتی که دارای منبعی طبیعی هستند پرداخته شده است. استفاده از پلی الکترولیت های طبیعی که دارای منشاء طبیعی و قابل بازگشت به محیط زیست هستند برای تصفیه پسابها بسیارمناسب است. در این مقاله از کیتوسان به عنوان یک پلی الکترولیت کاتیونی و روش شناورسازیIAF به منظور جداسازی امولیسون حاوی ذرات دیزل استفاده شده است. تاثیر پارامترهای مختلف در لخته سازی از جمله، pHغلظت منعقدکننده، غلظت فعال کننده سطحی، دبی هوا ،دما و زمان هوادهی در پایین آوردن کدورت اولیه مورد بررسی قرارگرفته و نتایج بر اساس درصد کاهش کدورت امولسیون گزارش شده است. امولسیون مربوطه توسط دیزل تهیه شده از پالایشگاه تهران و ماده فعال کننده سطحی سدیم دو دسیل سولفات ساخته شده است. بر اساس اینآزمایشات در غلظت کیتوسان برابر باpH ،۲۰۰ppm برابر ۷، دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و هوادهی در دبی ۰/۱۵SCFM توانستیم در مدت ۵۵ ثانیه کدورت را به میزان ۹۶ % کاهش دهیم.