سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید توانگری برزی – کارشناس ارشد سازه ‌هیدرولیکی، بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

محاسبه نیروی موج وارد بر پایه سکوهای دریایی در طراحی این نوع سازه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. نیروی موج وارد بر هریک از ستونها در سازه‌های دریایی از حل معادله حاکم بر پتانسیل سرعت بدست می‌آید. معادله حاکم و شرایط مرزی آن برای مقاطع مختلف قابل حل می‌باشند. در این مطالعه از تئوری تفرق موج استفاده گردید که برای امواج صوتی و الکترومغناطیسی نیز کاربرد دارد. پتانسیل سرعت که از معادله حاکم و شرایط مرزی آن حاصل می‌شود از مجموع دو بخش پتانسیل موج برخوردی و پتانسیل موج تفرق یافته بدست می‌آید. هریک از این دو بخش تاثیر خود را روی پتانسیل سرعت کل خواهند داشت. در این مطالعه تاثیر هریک از این دو مورد در حالات مختلف برای ستون جعبه‌ای بررسی شد و نتایج حاصل با ستون استوانه‌ای مورد مقایسه قرار گرفت. به وسیله نتایج این مطالعه می‌توان از ترمهایی که تاثیر ناچیزی روی نیروی موج دارند صرفنظر کرده که این امر باعث سادگی و افزایش سرعت محاسبات خواهد شد. نتایج حاصل به صورت فرمولها و نمودارهایی ارائه شده است