سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد زارع – بخش زمین شناسی دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
افراسیاب بذرگر – بخش زمین شناسی دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
عزت الله رئیسی – بخش زمین شناسی دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده:

این تحقیق به منظور مطالعه نحوه حرکت شوری و شور شدن آب چشمه های واقع در یال جنوبی کوه رحمت انجام شده است. با تزریق ماده رنگی اورانین به داخل یک چاهک تزریق در نزدیکی یکی از چشمه های محل مورد مطالعه و نمونه برداری از چاهکهای بالا دست و پایین دست آن، غلظت رنگ در نمونه ها اندازه گیری شد و با توجه به منحنی های غلظت – زمان، مقدار پراکنش در جهت های طولی و عرضی برآورد گردید و پدیده های دیگر مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از این منحنی، زمان ظهور ردیاب و غلظت آن در مکانهای دیگر پیش بینی و با نتایج صحرایی مقایسه گردید.همچنین آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در انتقال ماده آلاینده (شوری) انجام شد و تاثیر هر یک از عوامل موثر در انتقال نمک در محیط متخلخل و اشباع آب زیر زمینی که در شوری چشمه های کارستی تاقدیس رحمت موثر می باشند، نیز مشخص گردید.