سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان

چکیده:

هدف از این تحقیق ، بررسی تاثیرپذیری منابع آب حوزه آبخیز قزل اوزن از تغییرات آب و هوایی در محدوده استان زنجان می باشد. جهت انجام این تحقیق ابتدا اقدام به جمع آوری کلیه داده ها و اطلاعات مورد نیاز و بررسی منابع گردید. سپس این داده های مورد پردازش قرار گرفته و با انجام تجزیهتحلیلهای آماری تاثیرات آن بر منافع آبی منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده تغییرات آب و هوایی بوجود آمده را می توان در سه مورد، تغییر رژیم بارندگی حوزه از نوع برفی به بارانی، افزایش متوسط دما و در نتیجه افزایش شدت تبخیر و ذوب بر ارتفاعات و تغییر پراکنش زمانی و مکانی بارشها در طول سال، خلاصه نمود. این تغییرات باعث بروز یک خشکسالی شده و بر منابع آبی این محدوده تاثیر گذاشت، بطوریکه در مورد منابع آب سطحی نسبت به یک دوره آماری باعث تغییر و جابجایی در مقدار و توزیع زمانی رواناب رودخانه ها از ۹۱- تا ۴۴- درصد، تغییر میزان بارندگی ۲۶ درصد افزایش دما نسبت به سالهای گذشته و تغییرات نسبتا زیاد بوجود آمده در کیفیت آبهای سطحی شده است. لذااین عامل باعث کاهش میزان منابع آب سطحی شدهباعث افزاش بهره برداری از منابع آب زیر زمینی شده و افت سطح آب زیر زمینی گردیده است. در حالیکه بطور متوسط سالانه ۱۴۱۰ میلیون متر مکعب بدون استفاده از سطح استان خارج می شود . لذا می توان نسبت به کنترل و استفاده از این منابع از طریق احداث تاسیسات و تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی و توسعه فعالیتهای کشاورزی اقدام نمود.