سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهنام بلمکی – مدرس گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
احمد براتی – مدرس گروه محیط زیست مجتمع آموزش عالی ملایر

چکیده:

با توجه به اهمیت بالای پرندگان ماهی خوار در زنجیره غذایی اکوسیستم های آبی، بررسی رژیم غذایی و میزان تاثیر این گونه ها بر ذخایر شیلاتی، جایگاه ویژه ای در مطالعات اکولوژیک و مدیریت اکوسیستم های آبی دارد. در این تحقیق که در بهار سال ۸۲ در کلنی رامسر انجام گرفت به طور موردی وضعیت زیستی باکلان بزرگ(Phalacrocora carbo) مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تاثیر شدید باکلان بزرگ بر ذخایر ماهی، ضمن تعیین روند تغییرات جمعیت این گونه در استانهای شمالی ایران(گیلان، مازندران و گلستان) با استفاده از سر شماری های سنوات اخیر، تعیین رژیم غذایی و برآورد میزان تاثیر کلنی باکلان بزرگ بر ذخایر شیلاتی در منطقه زادآوری اینگونه در منطقه رامسر انجام گرفت. جمعیت اینگونه روند افزاینده ای در استان گیلان داشت در حالیکه در استان گلستان جمعیت آن دارای سیر نزولی بود. همچنین بررسی ها نشان داد باکلانها در کلنی رامسر عمدتا از چهارگونه ماهی یعنی کفال ، ( Mugilidae )، گاو ماهی Gobidae شیشه ماهی Atherinidaeو کیلکا Clupidae تغذیه می کنند از گونه های تغذیه شده درصد وزنی دو گونه کفال و گاوماهی بیشتر از دو گونه دیگر بود به طوری که این دو گونه در حدود ۹۰% کل وزن ماهی های تغذیه شده را شامل می شدند.