سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدیه احمدی – مرکز تحقیقات مواد پلیمری، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
فرهنگ عباسی – مرکز تحقیقات مواد پلیمری، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کاظم سبحان منش – واحد تحقیقات کارخانه کویر تایر
کاظم مقدمیان – واحد تحقیقات کارخانه کویر تایر

چکیده:

در این تحقیق بخشی از دوده کربن موجود در فرمولاسیون آمیزه آج تایر رادیال با آلی رس جایگزین شده است، میزان بر هم کنش پر کننده با رابر که بیانگر فعالیت سطحی پرکننده است، به کمک آزمون میزان رابر پیوندی بررسی شده است. همچنین اثر تغییر نوع و مقدار شتاب دهنده و تغییر ترکیب درصد دو نوع دوده N330 و N234 و آلی رس، بر روی خواص آمیزه مورد مطالعه قرار گرفته است.