سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شهرام احمدی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه شیراز
علی مرادحسن لی – استادیار بخش مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه شیراز
منوچهر مفتون – استاد بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز
مسعود مسعودی – استادیار بخش مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه شیراز

چکیده:

آگاهی از واکنش های متفاوت گیاهان به تغییراتی که در نتیجه استفاده از پساب در خواص فیزیکی و شیمیایی خاک بوجود می آید حائز اهمیت است از آنجاکه چغندر قند نیاز آبی نسبتاً بالایی دارد و عکس العمل های خوبی نسبت به مصرف آب نشان می دهد، پساب به عنوان جایگزینی مناسبی برای آب های معمولی در آبیاری این گیاه می تواند مورد توجه باشد . بهروز و لیاقت (۱۳۸۳) نشان دادند آبیاری با پساب باعث افزایش غلظت عناصر ازت، فسفر و پتاسیم در خاک و گیاه می شود . آسانو و پتی گرو (۱۹۸۷) نشان دادند آبیاری با پساب تاثیری بر تجمع عناصر در گیاه ذرت ندارد . هدف ار این مقاله، بررسی تاثیر پساب تصفیه شده فاضلاب شهری با روش های سطحی و تحت فشار در کشت چغندر قند بر تجمع برخی عناصر شیمیایی در خاک و برگ و غده این گیاه می باشد