سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمانه صاحبیان – گروه مهندسی مواد- دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی کار شنا
سیدمجتبی زبرجد – استادیار دانشگاه
سیدعبدالکریم سجادی – استادیار دانشگاه
زهرا شرافت – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی اثر نانوذرات کربنات کلسیم و مقادیر مختلف اسید استئاریک بر چقرمگی شکست نانو کامپوزیتهای HDPE/CaCO3 است . به این منظور نمونههای نانوکامپوزیتی با ده درصد حجمی نانوذرات کربنات کلسیم به کمکدستگاه اکسترودر دومارپیچ تهیه و به کمکدستگاه تزریق در ابعاد استاندارد آماده شد. آزمایش خمش سه نقطه و ارزیابی میکروسکوپی نیز بر روی پلی اتیلن با چگالی بالا و نانوکامپوزیتهای آن صورت گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که نانوذرات کربنات کلسیم منجر به کاهش میزان چقرمگی شکست در مقایسه با نمونههای خالصشد، اما حضور اسید استئاریکاین روند نزولی را تعدیل مینماید.