سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمانه صاحبیان – گروه مهندسی مواد – دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا شرافت – گروه مهندسی مواد – دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد
سید مجتبی زبرجد – گروه مهندسی مواد – دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد
سید عبدالکریم سجادی – گروه مهندسی مواد – دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نانوکامپوزیت ها گروهی از کامپوزیت ها محسوب می شوند که حداقل یکی از ابعاد فاز تقویت کننده آنها در حد نانومتر باشد . از بین نانوکامپوزیت ها، نانوکامپوزیت های پلیمری از اهمیت خاصی برخوردارهستند، که عمده ترین دلیل آن را می توان به نسبت بالای استحکام به وزن آنها نسبت داد . اگر چه تجمع نانو ذرات بدلیل بالا بودن انرژی سطحی آنها از مهمترین مشکلات در سر راه استفاده از این نوع نانوکامپوزیت ها به شمارمی آید . بدین منظور سطح نانوذرات با عوامل سطحی مانند اسید استئاریک و یا هر اسید چرب دیگر پوشش و سپس به پلیمر افزوده می شوند . در این تحقیق نانوکامپوزیت تقویت شده با ده درصد حجمی نانوذرات کربنات کلسیم که سطح آنها با درصدهای وزنی۴ – ۰ % اسید استئاریک پوشش داده شده اند، مورد بررسی قرار گرفتند . به منظور ساخت نمونه های استاندارد از روش تزریق پلاستیک و جهت انجام آزمایش پایداری ابعادی از روش دیلاتومتری با سرعتهای گرمایش مختلف استفاده شد . نتایج آزمایشات نشان می دهد که حضور نانو ذرات کربنات کلسیم باعث کاهش تغییراتضریب انبساط حرارتی نانوکامپوزیت می شود و به بیان ساده تر پایداری ابعادی آنها را بویژه در دمای بالا بهبود می بخشد . همچنین مشخص گردید که افزایش درصد وزنی استئاریک اسید باعث بهبود پراکندگی نانو ذرات کربنات کلسیم و در نتیجه بهبود پایداری ابعادی نانوکامپوزیت میشود .