سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فردین صادق زاده – کارشناس واحد زراعت شهرستان بیجار
بهی جلیلی سه بردان – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهید چمران
سید محمدطاهر حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده:

بقایای گیاهی در خاک خصوصیات فیزیکی خاک و میزان محصولات را تحت تاثیر قرار می دهد هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات پوشیدن سطحج خاک در خاک ورزی سنتی با مخلوط کاه، کمپوست و کود دامی پوسیده بر خصوصیات فیزیکی خاک و محصول دانه گندم است.