سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی صابری – گروه مهندسی مواد – سرامیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز
فرامرز کاظمی – گروه پژوهش نسوز دانشکده مهندسیمواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایر
نازیلا ابراهیم – گروه پژوهش نسوز دانشکده مهندسیمواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایر
حسین سرپولکی – گروه پژوهش نسوز دانشکده مهندسیمواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایر

چکیده:

دراین تحقیق به منظور بهبود مقاومت به هیدراتاسیون پودر الومینیم که به عنوان عامل انتی اکسیدان در ساخت دیرگدازهای اکسید گرافیتی به کار گرفته می شود از پوشش کربنی استفاده شده است به همین منظور پودر الومینیم با محلول رقیق فنل فرمالدهید اغشته شده و تحت عملیات حرارتی قرارگرفته است طی عملیات حرارتی فنل فرمالدهید به کربن تبدیل شده و سطح پودر الومینیم را می پوشاند. مطالعات فازی ریزساختاری و نیز نتایج انالیز حرارتی نمونه های حاوی مقادیر مختلف پوشش کربنی نشان داد که پوشش کربنی مانع از هیدراتاسیون پودر الومینیم می گردد بطوریکه می توان الومینیم حاوی پوشش کربنی را در ساخت جرمهای ریختنی دیرگداز بکاربرد.