سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان، پژوهشگر فوق دکتری سازه، دانشگاه تربیت مدرس
امین غزنوی اسکوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان

چکیده:

چشمه اتصال تاثیر بسیار زیادی در روند استهلاک انرژی در سازه و رفتار سازه در زلزله های شدید دارد. زیرا اگر چشمه اتصال ضعیف باشد، حتی در صورت اجرای اتصال کاملا صلب با مقاومت اتصال بیشتر از تیر که باعث می شود شکست از ناحیه اتصال نباشد، باعث بوجود آمدن تغییر شکل زیاد و در نتیجه شکست ترد اتصال می شود. در صورتیکه هدف ما از طراحی این سیستم، رسیدن به شکل پذیری کافی و ممانعت از شکست ترد می باشد. پس از زلزله نرتریج بسیاری از سازه هایی که سیستم مقاوم آنها فقط دارای خمشی بود آسیب جدی دیدند که دور از انتظار بود و پس از بررسی نتایج حاصل از زلزله مشخص شد که میزان شکلپذیری چشمه اتصال تاثیر بسیار زیادی را در میزان تخریب دارا بوده است. با توجه به اهمیت درک رفتار اجزاء مختلف قاب خمشی در مدلسازی و بررسی رفتار لرزه ای، در این مقاله یکی از ویژگیهای رفتاری مهم در اجزای سازه در ناحیه فصل مشترک اتصال تیر به ستون (چشمه اتصال) بررسی و فرضیات مربوط به مدلسازی آن مورد توجه قرار می گیرد. انتثال لنگر بین تیرها و ستونها شرایطپیچیده ای را از تنش و کرنش در محل اتصال بوجود می آورد و در ناحیه ستون اتصال، تنش های نرمال بالایی در بالها و تنش برشی بالایی نیز در هسته اتصال ایجاد می شوند. در اینجا انواع مختلف مدلهای پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است.