سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد لطفیانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر اپتوالکترونیک، دانشجو کارشناسی ارشد
محمدحسن یوسفی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، فیزیک، استادیار
مسعود کاوش تهرانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، فیزیک، استادیار

چکیده:

دراین نوشتار نانوسیم های ZnO برروی زیرلایه هایی از جنس مس، تنگستن و گرافیت به روش انتقال و لایه نشانی بخار شیمیایی دو لوله ای (double-tube CVTC system) رشد داده شده است و همچنین تاثیر چگالی بخار شیمیایی مستقل از متغیرهای دیگر بر احتمال رشد و مورفولوژی نانوسیم ها، از طریق بررسی تصاویر میکروسکوپ روبشی الکترونی (SEM) موردتحلیل قرارگرفته است.