سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی فیض مندیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استادیار دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح اله کریم زاده – استادیار دانشکده مواد

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر چگالی جریان حمام پوشش دهی براندازه و توزیع رسوبهای نیکل و نیز تاثیر ان در ایجاد جهات ترجیحی درساختار نیکل الکتروفرم شده مورد ارزیابی قرارگرفت. به این منظور از حمام سولفامات نیکل عاری از مواد افزودنی استفاده شد و فرایند الکتروفرمینگ با استفاده از جریان DC ودر سه چگالی جریان ۳ ، ۵ و ۷ A/dm2 انجام گرفت. سپس با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی Sem و الگوی پراش پرتو ایکس مورفولژی و بافت کریستالی نمونه ها مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که رسوبهای تولید شده از حمام سولفامات بدونافزودنی با استفاده از جریان DC باعث ایجاد بافت قوی ۲۰۰ می گردد همچنین کاهش چگالی جریان حمام علاوه بر این که باعث درشت شدن دانه ها می گردد می تواند موجب تغییر ساختار از حالت دانه های ریز هم اندازه به دانه های درشت هرمی شکل که توسط ساختار ریزدانه تر احاطه شده اند گردد.