سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نعیمه طهماسبی زاد – دانشکده فیزیک دانشگاه تربیت معلم اذربایجان
اصغر عسگری – پژوهشکده فیزیک کاربردی،دانشگاه تبریز
منوچهر کلافی – پژوهشکده فیزیک کاربردی،دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله اثر افزودن ناخالصی در مدولاتورهای الکتروجذبی سرعت بالا بر پایه اثر جابجایی اشتارک تشدید زیر باندی در ساختارهای پله ای GaN-AlGaN -AlN برای دستیابی به طول موج λ= ۱٫۵۵µm مورد بررسی قرار می گیرد. محاسبات نشان می دهدکه با افزودن ناخالصی، زیر ترازهای انرژی داخل چاه کوانتومی تغییر وبنابراین میدان الکتریکی لازم برای دستیابی به طول موج مد نظر نیزکاھش می یابد.