سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی صارمی راد – کارشناس ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجتبی دادخواه – کارشناس ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا ابراهیمی – دکترای مکانیک، استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس

چکیده:

شدت پاشش در صفحه انژکتور، یکی از پارامترهای موثر بر روی خنککاری دیوارهها، پایداری احتراق، نیــــــروی پیشران ( تراست ) و ایمپالس ویژه در محفظه احتراق است . برای رسیدن به شدت پاشش مناسب، بایستی تاثیر چیدمان انژکتور بر روی این پارامتر را بررسی نمود . در این مقاله با طراحی ۵ چیدمان مختلف، شدت پاشش بهینه بررسی و انتخاب گردیده است . روشکار، المانبندی صفحه انژکتور، تعیین مقدار دبی اکسیدکننده و سوخت ورودی به هر المان و محاسبه شدت پاشش با کد محاسباتی موجود میباشد