سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شعبان الهی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا قنادان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و کارشناس شورای اصلاحات و

چکیده:

حوزه پردازش اطلاعات و تکنولوژی وب به تبع سایر زمینه های تکنولوژیکی روز به روز در حال گستردگی و پیشرفت است. نتایج و اهداف فعالیت های جدید در این زمینه به ایجاد یک وب پویا با مجموعه ای از اطلاعات موثق و قابل اعتماد است به شکل سیستماتیک قابلیت پالایش و تصفیه اطلاعات موجود در خود را داشتهباشد. این تکنولوژی نوین با توجه به مشخصات و نوع عملکرد آن از سوی مبدعین خود با نام «وب معنایی» معرفی گردیده است. عواملی که شکل گیری طرح وب نوین را موجب گردیده اند را میتوان در تنوع و گستردگی زیاد ساختار وب کنونی، ضعف انسان در تجزیه و تحلیل متون و اطلاعات پرحجم و نیاز او به وارد شدن ماشین در این گونه تجزیه و تحلیل ها در وب و عواملی از این قبیل دانست. از سوی دیگر نقش زیر ساختی وب در مبادلات تجاری کنونی، نفوذ آن در کسب و کارهای مختلف و آنچه که ما آن را به عنوان کسب و کار الکترونیکی می شناسیم بررسی تاثیرات این وب نوظهور را در عرصه کسب و کار اینترنتی بیش از پیش ضروری می سازد. در مقاله حاضر پس از اشاره به تعاریف ارایه شده برای وب معنای و اصول اساسی در آن، پاره ای از تاثیرات نسل جدید وب بر حوزه کسب و کار الکترونیکی و فرصت ها و تهدیدهای ایجاد شده دراین زمینه مورد توضیح و تشریح قرار گرفته است.