سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید صادق زاده حمایتی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل
ودود ساعدنیا – ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل
ولی الله یوسف آبادی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

چکیده:

این آزمایش جهت بررسی تاثیر کاربرد شاخ و برگی عناصر ریز متغذی روی کمیت و کیفیت بوته های بذری هیبرید رسول چغندر قند طی سال ۱۳۷۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد زمان مصرف و ترکیب عناصر کود فاکتورههای مورد آزمایش را تشکیل دادند.