سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

چنگیز دهقانیان – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی علائی – شرکت ذوب آهن اصفهان

چکیده:

بتن به عنوان یک پوشش بر روی فولاد تا اندازه ای از خوردگی فولاد در محیط های خورنده جلوگیری می کند. اما این حفاظت به دلیل وجود حفره های موئینه در پوشش بتنی، زمانیکه در معرض محیط های خورنده قرار می گیرند، کامل نیست. در یک روش برای افزایش ماندگاری پوشش بتنی از پوشش ها وآستری ها استفاده می شود. تاول زدن پوشش ها و آستری ها از معمول ترین پدیده ها می باشد، که اغلب در اثر پدیده اسمز اتفاق می افتد، زیرا بتن متخلخل بصورت یک غشاء نیمه تراوا عمل کرده و باعث پدیده اسمز می شود.
یکی از روش های افزایش دوام بتن، نفوذ پلیمر و گوگرد به داخل آن میباشد. در این تحقیق از مواد ارزان قیمت گوگرد و قیر نفت (نوع ۸۵/۲۵) جهت نفوذ به داخل حفره های پوشش بتنی استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داده که پوشش بتنی با لایه نفوذی گوگردی در محیط های اسیدی دارای مقاومت خوبی بوده و در محیط آبنمک نیز تا قبل از رسیدن گوگرد به سطح فلز مقاومت بتن افزایش یافته است. پوشش بتنی با لایه نفوذی قیری در محیطهای آب نمک مقاومت را به مقدار قابل توجهی افزایش، و در محیط اسیدی مقاومت را کاهش داده است.