سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا ابراهیمی – استادیار -دانشکده مهندسی متالورژی و مواد-دانشگاه تهران
عباس زارعی هنزکی – استادیار -دانشکده مهندسی متالورژی و مواد -دانشگاه تهران
شاهین خدام – استادیار -سازمان های ژپوهشهای علمی و صنعتی ایران -پژوهشکده مکانیک

چکیده:

فرایندهای تغییر شکل گرم اصولا چند مرحله ای بوده.نرخ کرنش و دما در مراحل مختلف این فرایندها عملا تغییر میکنند.این در حالی است که بررسی رفتار کار گرم در شرایط آزمایشگاهی عمدتا با دما و نرخ کرنش ثابت انجام میشود.بر این اساس شبیه سازی شرایط واقعی تغییر شکل گرم در شرایط آزمایشگاهی به طور کامل امکان پذیر نیست.در این تحقیق رفتار تغییر شکل گرم آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴ با آزمایش فشار گرم در محدوده حرارتی ۲۰۰-۳۰۰درجه سانتی گراد با تغییر نرخ کرنش حقیقی از ۰/۱sec به ۰/۰۰۱secیا ۰/۰۱sec در حین اعمال تغییر شکل مورد مطالعه قرار گرفته است.نتایج حاصله نشان میدهند که درمحدوده حرارتی پایین ۲۰۰ درجه سانتی گراد با کاهش نرخ کرنش درپاس دوم سرعت کار سختی افزایش می یابد این افزایش تنش سیلان با ادامه تغییر شکل عمدتا به رسوبگذاری دینامیک نسبت داده می شود اما از طرف دیگر کاهشنرخ کرنش درمرحله دوم سبب افزایش دانسیته نابجای های متحرک mobile dislocation می گردد و این نیز به نوبه خود سینتیک جوانه زنی رسوبات ریز را افزایش داده و نتیجتا باعث تشدید افزایش سرعت کارسختی می شود.