سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل باباخانی – دانشجوی دکتری دانشکده فنی دانشگاه تهران
علی حائریان – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد قمبری – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

تولید قطعات به روش فشردن گرم فناوری جدید در فرایند متالورژی پودر است که با افزایش چگالی و توزیع یکنواخت تر آن خواص مکانیکی این قطعات را بهبود می بخشد دراین مقاله تاثیر دمای تف جوشی و افزایش کربن از ۰/۱۵% تا ۰/۴۵% برخواص مکانیکی نمونه های تولیدی به روش فشردن گرم از جنس الیاژ پایه اهن حاوی کرم مورد بررسی قرارگرفت بررسی ها نشان داد که کاهش درصد کربن در مخلوط پودر باعث افزایش چگالی و استحکام خام نمونه ها می گردد و نیز فشردن گرم چگالی خام نمونه ها را به میزان تقریبی ۰/۱۸ درصد و استحکام خام را حدود ۱۰MPa افزایش می دهد همچنین با افزایش درصد کربن در مخلوط پودر و افزایش دمای تف جوشی سختی، استحکام کششی و مقاومت به ضربه نمونه ها افزایش می یابد.