سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد قهار پور – گروه مهندسی نساجی_باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائمشهر
ابو سعید رشیدی – گروه مهندسی نساجی_دانشکده فنی و مهندسی_دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
حبیب الله طیبی – گروه مهندسی نساجی_دانشکده فنی مهندسی _دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم

چکیده:

دراین مطالعه رفتار جذب رنگ دیسپرس نارنجی ۳۰ اعم از ایزوترم جذب برروی کالای پلی استری در دماهای مختلف ۹۰ ، ۱۰۰ و ۱۱۰ درجه سانتی گراد مورد بررسی قرارگرفت. برای تعیین نوع معادله جذب از ایزوترمهای جذب نرنست فرندلیش و لانگمیور استفاده گردید. نتایج حاکی از ان است که بیشترین ضریب همبستگی متعلق به ایزوترم جذب نرنست می باشد که در اثر تخلیه بار الکتریکی میزان جذب رنگ نیز افزایش یافته است ایزوترمهای جذب در نمونه کرونا شده افزایش را نشان میدهد که این امر می تواند بدلیل تاثیر کرونا در سطح نمونه باشد.